Αρχική σελίδα » Διασφάλιση Ποιότητας » Στοχοθεσία Ποιότητας

Στοχοθεσία Ποιότητας

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  υλοποιεί τη στρατηγική του στο επίπεδο της διασφάλισης ποιότητας θέτοντας σε επίπεδο ιδρύματος Ετήσιους Ποιοτικούς και Ποσοτικούς Στόχους.
Παρατίθενται οι πίνακες στοχοθεσίας για τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη

 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ