Εκδηλώσεις

Περισσότερα »


Ανακοινώσεις

Περισσότερα »

facebook group
twitter
youtube
facebook page

Αρχική σελίδα ΜΟ.ΔΙ.Π.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ).

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος φιλοδοξεί να αποτελέσει το χώρο προβολής των δράσεων της Αξιολόγησης και της Διασφάλισης Ποιότητας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π δεν είναι μια υπηρεσία που απλά συλλέγει στοιχεία και συντάσσει εκθέσεις σχετικά με τους δείκτες και τα μεγέθη του Ιδρύματος. Αποτελεί ένα σημαντικό συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου διότι μέσα από το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του ιδρύματος συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του Πανεπιστημίου, για τις ελλείψεις και τις αναγκαιότητες και εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στο ανθρώπινο δυναμικό του αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Εκτός όμως από αυτό το σκοπό, η ΜΟ.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλείται να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας γενικότερης κουλτούρας που καθιστά τη διασφάλιση ποιότητας μια από τις σημαντικές προτεραιότητες του ιδρύματος. Για να συμβεί αυτό πέρα από τις ενημερωτικές συναντήσεις και ημερίδες, από την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και τη σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων και γενικότερα εκτός από τις συμβατικές υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου μας απέναντι στις διατάξεις του νόμου 3374/2005 που αποτυπώνει το πλαίσιο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, απαιτείται η ελεύθερη έκφραση, η ελεύθερη και άμεση πληροφόρηση και κυρίως διακίνηση ιδεών σχετικά με τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο. Η ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ φιλοδοξεί να εκπληρώσει τους παραπάνω στόχους και να συμβάλλει εποικοδομητικά στην επίτευξή τους.