Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.03.2016

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ / ΕΚΠΑ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, για την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Τμημάτων και του συνολικού Ιδρύματος, έχει δημιουργηθεί το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ / ΕΚΠΑ. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο υποσυστήματα, το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο φοιτητών και την βάση καταχώρισης απογραφικών στοιχείων των Τμημάτων για κάθε έτος.

Η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του πληροφοριακού αυτού συστήματος και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τη χρήση του από τις ΟΜΕΑ και τις Γραμματείες των Τμημάτων αποτελεί φροντίδα του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου του Πανεπιστημίου μας.

Συνεπώς, αν υπάρχει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή απορία σχετικά με τη χρήση του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος μπορείτε να απευθύνεσθε τηλεφωνικά στο 5600 ή να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@noc.uoa.gr.

Τα σχόλια-παρατηρήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις κειμένου που έχουν ενταχθεί στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματός σας δεν περιλαμβάνονται στην αυτόματη αναφορά στατιστικών στοιχείων και παρουσιάζονται από την υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Εφόσον έχει κατατεθεί η βαθμολογία στο πληροφοριακό σύστημα του Φοιτητολογίου, πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονικό διεύθυνση survey[at]uoa[dot]gr όπου θα καταγράφετε τον κωδικό και την ονομασία του μαθήματος για το οποίο επιθυμείτε να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά οι απαντήσεις.

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε οδηγίες για τη δημιουργία και χρήση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης, ενώ στο προσεχές χρονικό διάστημα προγραμματίζεται από τη ΜΟΔΙΠ και το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ειδική ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τη χρήση και τις δυνατότητες του πληροφοριακού μας συστήματος. Για τη συνάντηση αυτή θα υπάρξει νεότερη πληροφόρηση.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

 

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης

Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΚΠΑ

 

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ / ΕΚΠΑ

Εγχειρίδιο Xρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Orange Survey

FQA