Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

09-05-2017

Πρόσκληση σε συνάντηση Εργασίας

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας με τα εξής θέματα:   (α) Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών (β) Θέματα Κατάταξης...


04-01-2017

Ειδική συνάντηση στις 23/01/2017 με Εκπροσώπους των ΟΜΕΑ των Τμημάτων του ΕΚΠΑ

Ο Πρύτανης, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος, σάς προσκαλεί στις 23/1/2017, στην Αίθουσα της Συγκλήτου και ώρα 10 π.μ., σε ειδική συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος σχετικά...


04-01-2017

Υποστήριξη για τη Δημιουργία του Προφίλ σας στο Google Scholar

Όπως ήδη θα γνωρίζετε στο πλαίσιο των ενεργειών διασφάλισης ποιότητας και βελτίωσης της εξωστρέφειας και της διεθνούς εικόνας του Πανεπιστημίου μας,  η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας συνεργάζεται με τους σημαντικότερους οργανισμούς...


23-03-2016

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ / ΕΚΠΑ   Αγαπητοί συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε, για την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Τμημάτων και του συνολικού...


15-12-2015

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑ

Αναρτάται η τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΕΚΠΑ (01 - 07/11/2015) και οι επ' αυτής παρατηρήσεις του Ιδρύματος (27/11/2015), όπως τέθηκαν υπ'όψιν της ΑΔΙΠ και της επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.    Έκθεση Εξωτερικής...


12-10-2015

Παρουσίαση της Ιδρυματικής Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Παρουσίαση της Ιδρυματικής Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»   Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ενημερωτική...


30-09-2014

Οδηγίες σύνταξης της Έκθεσης Αξιολόγησης του Ιδρύματος

Αξιότιμοι Πρόεδροι και μέλη ΟΜΕΑ, Σας επισυνάπτουμε την επιστολή του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Καθ. Κωνσταντίνου Μπουραζέλη, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων.     Οδηγίες σύνταξης της Έκθεσης Αξιολόγησης...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 49