Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.09.2014

Οδηγίες σύνταξης της Έκθεσης Αξιολόγησης του Ιδρύματος

Αξιότιμοι Πρόεδροι και μέλη ΟΜΕΑ,

Σας επισυνάπτουμε την επιστολή του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Καθ. Κωνσταντίνου Μπουραζέλη, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων.

 

 

Οδηγίες σύνταξης της Έκθεσης Αξιολόγησης του Ιδρύματος