Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.12.2015

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑ

Αναρτάται η τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΕΚΠΑ (01 - 07/11/2015) και οι επ' αυτής παρατηρήσεις του Ιδρύματος (27/11/2015), όπως τέθηκαν υπ'όψιν της ΑΔΙΠ και της επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΚΠΑ

Παρατηρήσεις Πανεπιστημίου Αθηνών επί του σχεδίου Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΚΠΑ