Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

04.01.2017

Ειδική συνάντηση στις 23/01/2017 με Εκπροσώπους των ΟΜΕΑ των Τμημάτων του ΕΚΠΑ

Ο Πρύτανης, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος, σάς προσκαλεί στις 23/1/2017, στην Αίθουσα της Συγκλήτου και ώρα 10 π.μ., σε ειδική συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος σχετικά με: 

  • Την στρατηγική του Ιδρύματος σε σχέση με τους πίνακες διεθνούς κατάταξης και την συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων, στο πλαίσιο των διαδικασιών βελτίωσης της Ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου στο ΕΚΠΑ
  • Την παρουσίαση των διαδικασιών και εργαλείων υποστήριξης της εγγραφής των μελών ΔΕΠ και των Ερευνητών στο Google Scholar και σε άλλες βάσεις δεδομένων
  • Την παρουσίαση των κύριων σημείων ειδικής μελέτης που αφορά τους πίνακες κατάταξης, τους δείκτες και τη μεθοδολογία που ακολουθούν, καθώς και τη θέση του ΕΚΠΑ σε αυτές
  • Την ενημέρωση για την έναρξη του νέου κύκλου εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων από την ΑΔΙΠ

 

Παρακαλούμε δηλώστε την συμμετοχή ενός μέλους της  ΟΜΕΑ του Τμήματος σας,  έως την 16η Ιανουαρίου 2017 στα τηλέφωνα 210 3689653 & 2103689660  ή/και στο email modip[at]admin.uoa[dot]gr