Αρχική σελίδα » Εκθέσεις » Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

α/α

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έτος Ολοκλήρωσης Εξ. Αξιολόγησης

  Μουσικών Σπουδών 2014
  Οικονομικών Επιστημών 2014
  Ιατρικής Προπτυχιακών Σπουδών
Ιατρικής Μεταπτυχιακών Σπουδών
2014
  Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 2014
  Θεατρικών Σπουδών 2014
  Γερμανικής Γλώσσας & φιλολογίας 2014
  Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης 2014
  Ιταλικής Γλώσσας & φιλολογίας 2014
  Επικοινωνίας & ΜΜΕ 2014
  Βιολογία 2013
  ΣΕΦΑΑ 2013
  Φιλολογία 2013
  Θεολογία 2013
  Κοινωνική Θεολογία 2013
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 2013
  Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2013
  Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 2013
  ΤΕΑΠΗ 2013
  Νομική 2013
  Φαρμακευτικής 2013
  Φυσική 2013
  Μαθηματικών 2012
  Χημείας 2012
  Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 2012
  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 2011
  Νοσηλευτικής 2011
  Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 2011
  Οδοντιατρικής 2010
  ΜΙΘΕ 2010
  Ιστορίας & Αρχαιολογίας 2010
  Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 2010