Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Διοικούσα Επιτροπή

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ

  1. Δημήτριος Καραδήμας, Αναπλ. Καθηγητής - Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ
  2. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, τ. Αναπληρωτής Πρύτανη, Σύμβουλος Πρυτανείας
  3. Σοφία Παπαϊωάνου, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
  4. Αναστασία Παπαδία – Λάλα, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  5. Ουρανία Τσιτσιλώνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας
  6. Ελένη – Κλεάνθη Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής
  7. Ιωάννης Γκιόσος, Αναπλ. Καθηγητής - Τμήματος ΣΕΦΑΑ
  8. Παύλος Ανδριόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ, Τμήματος Βιολογίας
  9. Γεώργιος Αραχωβίτης, μέλος Ε.Ε.Π. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με αναπληρωτή την κα Γιαννάκου.
  10. Λάμπρος Σιαπέρας, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρώτρια την κα Κόντου (ορισμός εκπροσώπων από Ε.Τ.Ε.Π. – 10-10-2018

 

           Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π. / ΕΚΠΑ - ΙΔΑΧ 

     

 Απόφαση Συγκλήτου συνεδρίας 2ας-10-2019