Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Hμερίδες ΜΟΔΙΠ » Επιμορφωτική Ημερίδα 14 Δεκεμβρίου 2010

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010,  (10.00-14.00), πραγματοποιήθηκε στο νέο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια, επιμορφωτική-ενημερωτική ημερίδα, με θέμα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τα τμήματα στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας (συμπλήρωση απογραφικών εκθέσεων, σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερική αξιολόγηση κ.α).

 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ)  και ως στόχο έχει την ενημέρωση των μελών των ΟΜΕΑ των τμημάτων του Πανεπιστημίου για όλα τα διοικητικά, επιστημονικά και τεχνικά θέματα  που αφορούν την αξιολόγηση, ώστε να διευκολυνθούν στο έργο τους και να λάβουν κατευθύνσεις και οδηγίες για τη σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων.

 Η ημερίδα αυτή ήταν μια ευκαιρία για να γνωριστούν τα μέλη των ΟΜΕΑ με την ομάδα υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, με την οποία θα συνεργάζονται στενά στην υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ