Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Hμερίδες ΜΟΔΙΠ » Συνέδριο 29-30Νοεμβίου 2012 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνέδριο 29-30 Νοεμβίου 2012 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχαν στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από τη ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα: «Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης», στις 29-30 Νοεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των ιδρυμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Συμμετοχή των ΜΟΔΙΠ και Κ.ΛΕΙ.ΔΙ του ΕΚΠΑ στο Συνέδριο:

Ο εκπρόσωπος από το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ κ. Νίκος Βουτσινάς (Συστήματα και Ανάπτυξη Εφαρμογών) πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα: «Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων στο ΕΚΠΑ.»

Επιπροσθέτως εστάλησαν περιλήψεις εισηγήσεων από δύο ομάδες εργασίας της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με τίτλους: « Η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των ΜΟΔΙΠ σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας : Η εμπειρία των πιλοτικών σεμιναρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Δημήτρης Μπουρλετίδης -Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΟΥ ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης -Γενικός  Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Κατερίνα Φουντή -Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και «Στάσεις και Αντιλήψεις των στελεχών της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ για τη δράση και το έργο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ: Ευρήματα της Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης και της Εξωτερικής Αξιολόγησης» (Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης- Γενικός  Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Βαγγέλης Κρίκας - Ειδ. Επιστήμονας Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Θανάσης Ράπτης - Ειδ. Επιστήμονας Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Κατερίνα Φουντή - Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ