Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Προσωπικό – Συνεργάτες

Γραμματέας ΜΟΔΙΠ

Κ. Μπουρλετίδης 210-3689660, mpourle@uoa.gr

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης

Ειδικοί Επιστήμονες Αξιολόγησης

Διοικητική Υποστήριξη

Κρουσανιωτάκη Σοφία       210 368 9653  skrousan@uoa.gr

Συγκρότηση ΜΟΔΙΠ/ΕΚΠΑ

Συγκρότηση ΜΟΔΙΠ/ΕΚΠΑ