Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Χρήσιμα Έντυπα

Χρήσιμα Έντυπα

Για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης παρέχονται οδηγίες σύνταξης Εκθέσεων καθώς και ορισμένα χρήσιμα έντυπα που εκδίδονται από την ΑΔΙΠ όπως Υποδείγματα Εκθέσεων και Απογραφικών Δελτίων, Πίνακες Απογραφικών Στοιχείων αλλά και αρχεία που αφορούν στην Εξωτερική Αξιολόγηση όπως Διαδικασία, Χρονοδιάγραμμα, Σχέδιο Προγράμματος Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης κ.λπ.