Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Χρήσιμα Έντυπα » Εξωτερική Αξιολόγηση

Εξωτερική Αξιολόγηση

01_deltio_empeirognomona_v1.pdf

1. ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

248 K

02_EEA_rep_el.pdf

2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

104 K

03_ExtEval-Directions.pdf

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ [???]

138 K

04_ExtEval-Info.pdf

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

162 K

05_ExtEval-Schedule.pdf

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

74 K

06_Site_Visit_GR.pdf

6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

182 K